CENÍK

Otevírací doba

Po – Ne: 8:00 – 20:00

Číslo účtu

27-0425397349/0800

I.
Pronájem dvorce (host)

 1. Pronájem dvorce …………………………………………………….. 280,- Kč / hodinu
 2. Ve dvouhře za osobu……………………………………………….. 140,- Kč / hodinu
 3. Ve čtyřhře za osobu …………………………………………………… 70,- Kč / hodinu
 4. Za každou další započatou půlhodinu platí polovinu z výše uvedené sazby.
 5. Pronájem dvorce se hradí před započetím hry u správce areálu.
 6. V čase od 8 do 14 hodin platí zvýhodněná cena. Ceny jsou (1)      200,- Kč, (2) 100,- Kč a (3) 50,- Kč za hodinu.
 7. Členové TJ Slavoj Český Brod mají zvýhodněnou cenu dvorce 240Kč/hodinu

II. Příspěvky

 1. Mládež do 5 let……………………………………………………… 500,- Kč
 2. Mládež od 6 do 9 let ……………………………………………. 1000,- Kč
 3. Mládež od 10 do 14 let…………………………………………. 1 500,- Kč + 5 hodin
 4. Dorost od 15 do 18 let a studující do 24 let…….2 200,- Kč + 8 hodin
 5. Muži…………………………………………………………………………… 3 500,- Kč + 8 hodin
 6. Ženy…………………………………………………………………………….3 500,- Kč
 7. Senioři od roku, kdy dosáhnou 63 let…………….. 2 000,- Kč
 8. Nehrající člen oddílu (hru si platí jako host) ….1 000,- Kč
 9. Sponzor – individuálně dle výše daru, rozhoduje výbor TO
 10. Neodpracované brigádnické hodiny musí člen tenisového oddílu uhradit v ceně 200,- Kč za každou zbývající hodinu. Tato úhrada musí proběhnout před prvním nástupem na dvorec.
 11. Pro muže a dorostence je možno jako formu brigády dohodnout účast na stavění a skládání haly. Při každé této akci se započítávají 4 hodiny brigád.

Číslo bankovního účtu tenisového oddílu je

27-0425397349/0800

.

Členské příspěvky je možno uhradit hotově u správce areálu nebo převodem. Při úhradě příspěvků na bankovní účet oddílu uveďte jako variabilní symbol rodné číslo dané osoby bez lomítka a do zprávy pro příjemce její jméno.

Cena příspěvků a brigádní povinnost odpovídá věkové kategorii, kterou dosáhne člen/členka v daném kalendářním roce.

Zaplacení příspěvků a splnění brigádní povinnosti umožní členovi oddílu volnou hru v letní sezóně dle hracího řádu a hlasování na valné hromadě oddílu.

V Českém Brodě dne 16. března 2023