Köngen – návštěva partnerského klubu

U příležitosti 50. výročí tenisového klubu města Köngen, které je partnerským městem Českého Brodu, jsme vyrazili oprášit tenisové přátelství. Jednalo se o velmi milý víkend naplněný tenisem a diskuzemi, jak udělat oba naše kluby ještě lepší. Předsedovi klubu jsme předali symbolický klíč od našeho areálu. Budeme se proto se těšit na opětování návštěvy!

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Tennisclubs der Stadt Köngen, einer Partnerstadt von Český Brod, haben wir uns vorgenommen, unsere Tennisfreundschaft aufzufrischen. Es war ein sehr schönes Wochenende voller Tennis und Diskussionen darüber, wie wir unsere beiden Tennisclubs noch besser machen können. Wir haben dem Vereinsvorsitzenden symbolisch den Schlüssel zu unseren Tennisareal übergeben und freuen uns auf einen erneuten Besuch!