Letní dopis od předsedy oddílu

Vážení nejen tenisoví přátelé,

V těchto dnech se nám přehoupla tenisová sezona do své druhé poloviny.

Dovolte mi krátké ohlédnutí na období, které začalo po ukončení zimní halové sezony.

Jsem rád, že zimní sezona skončila v černých číslech.

Měl jsem velkou radost, že se nám podařilo připravit areál pro letní sezonu. Děkuji všem brigádníkům a dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu. K tomu nám pomohl nový válec na antuku, dovybavení nářadím pro úpravu kurtů. Dokonce i lavičky na kurtech 1-3 jsme zvládli nahradit novými.

V tomto období se podařilo opravit a zateplit střechu, osadit okapy strojovnu pro halu a vodárnu. Podařilo se vyměnit vodovodní potrubí, které bylo v havarijním stavu, v přízemí areálu. Provedli jsme částečnou rekonstrukci pokoje č. 6, který byl v havarijním stavu. Ještě předtím jsme opravili 3 havarijní situace na vodovodu a kanalizaci na naší chátrající ubytovně. Na střeše jsou osazeny solární panely včetně technologie a jen čekáme na zprovoznění. A není to jediná energetická úspora. Přístupová svítidla jsou osazena LED osvětlením.

Největší radost mám ale z mládežnického tenisu. Jsem hrdý na to, že jsme schopni zajistit mistrovské soutěže, přebory a turnaje, které jsou výborně obsazeny. Jednou z bonusových aktivit pro děti bylo letošní profesionální focení, ze kterého si každý hráč odnesl svou hráčskou kartu. Dokážeme zajistit dětem a jejich rodičům příjemný pobyt na kurtech i v klubovně během hodin, které v našem areálu tráví.

Sportovní úspěchy (které již jsou) si nechám na zhodnocení sezony po jejím ukončení.

Od ledna nám probíhají 2x týdně kondiční tréninky pro naše hráče, kteří je mají zdarma.

V květnu a červnu jsme každý pátek zorganizovali oddílové tréninky od 14 hodin pro všechny naše hráče zdarma. Sehnali jsme prostředky tak, abychom zajistili přítomnost 6 trenérů. Celkem u nás proběhlo 51 těchto tréninkových hodin a zúčastnilo se jich 357 hráčů. Rozrostl se nám i počet spolupracujících trenérů pro mládež.

V současné době probíhají příměstské tábory, které jsou pěkně obsazeny. Jsem rád, že přibyl i kemp pro závodní hráče. Radost mi dělá i to, že naši hráči jsou v novém jednotném klubovém oblečení. Zde patří velký dík rodičům za jejich spolupráci.

Když jsem podnikl „inspekční“ cestu do Vodňan a pozoroval, jak probíhá tréninková i společenská část, tak jsem si uvědomil, že o budoucnost se oddíl bát nemusí. Jen nevím, kdo z těch malých bude jednou předseda, ale vím, že my starší máme vytvářet zázemí a tenisové prostředí pro jejich nejen tenisový rozvoj.

I proto jsme v letošním roce rozšířili náš areál o sportovní work-out centrum, pořídili jsme mobilní rozehrávací stěnu, vybavili jsme klub mobilním radarem na měření rychlosti míčů. Pro vysoušení kurtů a zejména asfaltu u tréninkové stěny máme nový vysoušeč.

Pro příjemný pobyt u ohniště přibyl nový dřevník.

Začala se hrát rekreantská celorepubliková soutěž Huráliga!

Oživili jsme partnerství s tenisovým Kongenem. Sehráli jsme přátelská tenisová utkání našich mladých. Věřím, že je příští rok v srpnu přivítáme u nás.

Nadějně se začíná rozvíjet spolupráce s výrobci tenisového vybavení HEAD a Yonex.

Na závěr se má končit optimisticky, tak věřím, že se snad povede naši chátrající ubytovnu dát do důstojného stavu a zajistit její obsazenost. To je dnes největší bolest areálu.

Všem přeji krásný zbytek léta

V Českém Brodě 4. 8. 2023

Martin Vlasák

Předseda TO