Ceník

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings. Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings. Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

HRACÍ ŘÁD TENISOVÉHO ODDÍLU

I.
Všeobecná ustanovení

 1. Každý hráč a zájemce o hru je povinen se seznámit a řídit se tímto hracím řádem, pokyny správce, členů výboru klubu a při konání turnaje též ředitele turnaje. 
 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků, splnění brigádnické povinnosti nebo uhrazení neodpracovaných brigádnických hodin. Hosté mají právo na hru v případě, že zaplatí za pronájem dvorce. 
 3. Při nedodržování tohoto hracího řádu, může být člen klubu nebo host vykázán, a to bez nároku na vrácení hracího poplatku, správcem z dvorce s tím, že do doby, než jeho přestupek projedná výbor klubu, mu nebude umožněn přístup na dvorce. Nedodržování hracího řádu může výbor trestat sankcemi, počínaje napomenutím, peněžitou pokutou a případně i návrhem Valné hromadě na vyloučení z tenisového klubu. Na přestupky má povinnost upozornit správce a členy výboru každý člen klubu. 
 4. Klub neodpovídá za ztrátu cenností a finančních částek. 
 5. Výbor klubu je oprávněn na základě vzniklé situace pozměnit tento hrací řád a změny zveřejnit. 

II.
Obsazování dvorců

 1. Hráči musí dodržovat týdenní rozvrh dle rezervačního systému na dvorcích nebo pokynů správce. Jakoukoliv změnu nebo úpravu tohoto rozvrhu povoluje výbor klubu. 
 2. Hrací doba je od 8:00 do setmění a je stanovena na všech dvorcích na 90 minut pro dvouhru a 90 minut pro čtyřhru, a to včetně závěrečné úpravy dvorce. Výjimku tvoří dvorce, které jsou vyčleněny pro trénink členů závodních družstev nebo jsou pronajaty ke komerčním tréninkům. Na tréninkových dvorcích mají vždy přednost závodní hráči. 
 3. Tenisové dvorce se rezervují online v rezervačním systému po registraci nebo telefonicky u správce, který zajistí vložení do rezervačního systému. 
 4. Rezervaci může objednatel zrušit bez sankce nejpozději 2 hodiny před jejím začátkem. V případě pozdějšího zrušení rezervace zaplatí objednatel sankci ve výši 25% aktuální hodinové sazby pro veřejnost a to nejpozději do následného hraní. Pokuta se platí u správce klubu proti registrovanému dokladu. V případě nezaplacení pokuty, nebude objednatel správcem vpuštěn na dvorec. 
 5. V případě, že se objednatel nedostaví na objednaný termín, je povinen zaplatit pokutu ve výši 50% aktuální hodinové sazby pro veřejnost a to nejpozději do jeho následného hraní. Pokuta se platí u správce klubu proti registrovanému dokladu a peníze jdou do pokladny klubu. V případě nezaplacení pokuty nebude objednatel správcem vpuštěn na dvorec. 

6. Sejde-li se v jeden čas více zájemců o hru, platí toto pořadí pro obsazení dvorce: a) člen klubu

b) sponzor
c) host (pronájem dvorce) d) mládež klubu

 1. Členové klubu si rezervují dvorce bezplatně, hosté platí za pronájem dvorců plnou výši stanoveného hracího poplatku, hosté člena klubu pak platí za pronájem dvorce 1⁄2 částky z tohoto poplatku. 
 2. Závodní hráči A mužstva dospělých, kteří jsou na soupisce mužstva pro příslušný rok, mohou trénovat se sparingpartnerem – nečlenem klubu, a to s hráčem srovnatelné nebo vyšší výkonnosti. Pro hru se sparingpartnerem se uplatňuje běžný rezervační režim. 
 3. V době mistrovských utkání a turnajů je hra pro rekreační tenis omezena. 

III.
Rozdělní dvorců

 1. Mládež, kterou tvoří základna, žáci a dorost, má přednostně vymezené tréninkové hodiny v rezervačním systému na dvorcích č. 1, 2, 3, 4, 8 a 9. Tyto dvorce se přednostně obsazují hrou s trenéry, závodními hráči a komerčními tréninky. 
 2. Dospělí závodní hráči mají přednostně vymezené tréninkové hodiny v rezervačním systému na dvorci č. 1. 
 3. Rekreační hráči mají přednostně vymezené hodiny v rezervačním systému na dvorcích č. 5, 6 a 7. 
 4. Závodní hráči a mládež mají přístup na tyto dvorce pouze po souhlasu správce. 
 5. V případě nesrovnalostí je správce nebo člen tenisového výboru oprávněn rozhodnout o přidělení dvorce, korekci v rezervačním systému nebo odmítnutí přidělení dvorce. 

IV.
Závěrečná ustanovení

 1. O způsobilosti dvorce ke hře rozhoduje správce. Hráči mohou hrát na dvorci jen ve vhodném tenisovém oděvu a obuvi. Během hry nesmí hráč obtěžovat ostatní hráče svými hlasitými nebo vulgárními projevy. Hráči jsou povinni před hrou dvorec řádně nakropit a po skončení hry dvorec urovnat hrablem a následně upravit síťovačkou nebo kartáčem po celé jeho ploše. Po ukončení hracího dne správce zajišťuje dvorce na noc. 
 2. Členové klubu i hosté jsou povinni všestranně chránit zařízení tenisového areálu, udržovat pořádek a čistotu na dvorcích, v šatnách, na WC i v ostatních prostorách tenisového areálu. 

V Českém Brodě dne 17. března 2022

Pronájem areálu

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings. Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings. Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Nafukovací hala

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings. Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings. Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.