Turnaj O posvícenský koláč 2023

16. 9. 2023 je termín pro tradiční Českobrodský tenisový posvícenský koláč dvojic. Zapište si do kalendářů, více informací zveřejníme v průběhu léta zde a na našich profilech na IG a FB. Těšíme se!